Kontaktujte nás: 0907 779 779 | obchod@styrotherm.sk

KOMINÁRSTVO

Frézovanie, vložkovanie a čistenie komínov

Vložkovanie komína postup

O vložkovaní komína hovoríme vtedy ak vkladáme pevné vložky do existujúcich komínov, ktorá zabezpečuje odvod splodín spaľovania palív od tepelných spotrebičov. Komíny, a ich vložkovanie, sa prevádza aj v starších domoch, kde majú účel na odvetranie. Existujú aj postupy, ktoré vytvárajú priestor pre použitie vzduchotechniky.

Postup pri vložkovaní komínov zahŕňa vloženie rúr do existujúcich komínových systémov. Rúry musia byť pevne spojené a izolované. Komíny sa vložkujú od ústia v hornej časti až po miesto pripojenia na spotrebič. Pri spojení spotrebiča s komínovou vložkou sa používajú pripojenia s odbočkou T90°, resp. T45° a neraz je potrebné absolvovať aj menšie búracie a murárske práce.

Dôležitou súčasťou vložkovania komínov je prepojenie systému s kotolňou a s dvierkami na údržbu v hornej časti komínov (na povale). Obytné priestory sú v zásahu do komínových systémov vynechané, iné je to v prípade komínových vložiek pri krboch, kde sú potrebné minimálne úpravy aj v obytnej časti.

Vložkovanie komínov si tak vyžaduje minimálny zásah v obytnej časti s vysokým efektom, čo znižuje cenu rekonštrukcie komína a čas pri jej realizovaní.

Frézovanie komína

Ak je pri existujúcom komíne nedostatočný priestor na realizáciu vložkovania, je potrebné previesť frézovanie komína. Tento postup vytvorí väčší otvor na vložku do komína až do priemeru 220 mm, čo zabezpečí dostatočný priestor na realizáciu osadenie vložky do komína s priemerom až 200 mm.

Bežne sa však používajú komínové vložky s priemerom 160, 180, alebo 200 mm. Výhodou frézovania komínov je jeho uskutočnenie z vrchu komína, prakticky bez zásahu do obytnej zóny domu.

Frézovanie komína je strojové vytvorenie otvoru v existujúcom komíne pre efektívne vložkovanie komínov, ktoré si vyžaduje spotrebič alebo slabý ťah komínov.

Frézovanie komína komínovu frézou

Pri frézovaní komína dochádza len k zásahu z vonkajších priestorov, v obytných priestoroch musí byť odoberaný nahromadený materiál na dne komína.

Frézovanie komínov je možné prevádzať pri všetkých bežne používaných, stavebných materiáloch pri výstavbe komínov - tehla, šamot, betón alebo keramika. Frézovanie komínov sa uskutočňuje maximálne do jednej tretiny hrúbky komína, čo je dostatočný priestor na vložkovanie komína s priemerom otvoru 220-240 mm.

Veľkou výhodou frézovania komína je odstránenie nánosov spaľovania, ako je decht a sadze, vznikajúce počas aktívneho využívania komína.

Po frézovaní je potrebné previesť vložkovanie komína, ktoré zabezpečí bezpečnú, protipožiarnu ochranu a prevádzku určenú predpismi o prevádzkovaní komínov.

Frézovanie komínov