Kontaktujte nás: 0907 779 779 | obchod@styrotherm.sk

KOMINÁRSTVO

Frézovanie, vložkovanie a čistenie komínov

Čistenie komínov

Sadze sa v komíne tvoria pri nedokonalom spaľovaní. Decht v komíne kondenzuje pri podchladení spalín. Pokiaľ sa chytia sadze komín začína horieť a máte požiar na streche. Čistenie komína si môže vykonať aj sám majiteľ niekoľko krát ročne. Hlavne cez vykurovaciu sezónu a nakoniec aj po vykurovacej sezóne.  Je ale potrebné aspoň raz ročne, aby takéto čistenie komína vykonal oprávnený kominár. Zároveň Vám dá kontrolnú a revíznu správu.
Upozorňujeme že čistenie komínov rôznymi prípravkami, výrobkami a podobne je dosť nebezpečnou prácou. V prípade, že chcete takéto vypaľovanie komína vykonať, je potrebné tento úkon nahlásiť príslušnému hasičskému zboru.

Vráťme sa k klasickému čisteniu komínov. V prvom rade je potrebne mať správne náradie, správny priemer kefy, aktívnu dĺžku oceľového lana a rúško na zakrytie dýchacích ciest.
Veľa klientov nemá bezpečný prístup na koniec komína a strechu. Preto je potrebné a vhodné mať v priestoroch pod strechou čistiace kontrolne dvierka. Ak ho nemáte pri vložkovaní komína je možná dodatočná montáž. Dvierka slúžia len na čistenie a kontrolu komína, na nič iné sa nevyužívajú. Po vykonaní svojvoľného čistenia komína je potrebne prekontrolovať či sú správne uzatvorené a uzamknuté hlavne horné čistiace dvierka, tak aby nedošlo k požiaru v priestore kde sa tieto dvierka nachádzajú.

Nevhodná údržba vzniká keď sa zanedbá čistenie komína. V telese komína sa kedy sa usadzuje decht.